วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

มานะ-มานี


เเละเเล้วความฝันผมก็เป็นจริงเนื่องจากอาจาย์รัชนีผู้เขียนมานะมานีท่านได้ มอบลิขสิทธิ์มานะมานีให้ผมนำมาทำการ์ตูนอนิมาชั่นเเละหนังใหญ่ ตอนนี้กำลังทำ pre-production อยู่คับ ใครเรู้จักมานะมานียกมือขึ้น

http://jungdesign.multiply.com/

เกี่ยวกับฉัน