วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

จุงซากุระ สังขาร วาดด้วยสังขารสังขาร แปลว่า สภาพปรุงแต่ง หมายถึงธรรมอันมีเจตนาเป็นประธานอันปรุงแต่งการกระทำ สิ่งที่ปรุงแต่งการกระทำ 3 ประการ คือ

1. กายสังขาร สภาพปรุงแต่งกาย มีความหมายไป 2 ทาง คือ ปรุงแต่งหรือปรนเปรอกายให้ดำรงอยู่ได้ คือ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก สภาพที่ปรุงแต่งการกระทำต่างๆ ทางกาย ได้แก่ ความจงใจ ทางกาย ผมยกเเค่ประการเเรกมาเขียนคือกายสังขาร ใช้สังขารปรุ่งเเต่งกำหนดลมหายใจเข้าออกอมสีใว้ที่ปากเเล้วพ่นออกมา เป็นการกระทำ สุตท้ายเเล้วการกระทำทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตก็ไม่สามารถเอาไปได้หลังจาก ความตายเกิดขึ้น

http://jungdesign.multiply.com/

เกี่ยวกับฉัน